Hvordan jeg arbejder

Jeg vil her prøve at skrive noget generelt om hvordan jeg arbejder som psykolog. Min måde at arbejde på afhænger i høj grad af hvilke problemstillinger klienten står med. Jeg har derfor også skrevet lidt om min måde at arbejde på i forhold til forskellige problemstillinger. Disse er opført til venstre på denne side.

Det første jeg gør i enhver terapeutisk samtale er at hjælpe klienten med at finde ud af hvad han/hun ønsker at få ud af samtalen. For nogle er det et spørgsmål de allerede har et svar på – for andre er det mere diffust, de kan faktisk ikke sige andet at de bare ikke vil have det som de har det nu. I disse tilfælde vil jeg i størstedelen af første samtale hjælpe klienten med at prøve at blive mere afklaret omkring hvilke problemer han/hun kæmper med. Første samtale stræber jeg altid imod:

  • At hjælpe klienten til en afklaring af hvilke problemer han/hun ønsker at arbejde med

  • At arbejde med en del af problemstillingen på en måde, så klienten oplever en vis lettelse af problemstillingen

  • At give klienten nogle redskaber med hjem eller opgaver til at arbejde med problemstillingen

  • At afklare hvilke tanker / forventninger klienten har om forløbets varighed og intensitet (varighed mellem samtalerne)

Det er langtfra altid jeg når alt dette ved første samtale. Fx er det tit at folk kommer til mig uden en klar idé om hvad de selv har tænkt sig. Andre har brug for en enkelt samtale og synes herefter at de har opnået det de kom for.

For at give et hurtigt overblik over de centrale elementer i min måde at arbejde på med terapi, har jeg her anført nogle temaer i punktform:

  • Klientens problemstillinger beskrives ud fra hvad der er problematisk i klientens hverdag her og nu.
  • Formålet med terapien er at klienten oplever en bedring indenfor problemområderne, hurtigst muligt.
  • Udbyttet af samtalerne optimeres ved, at klienten får øvelser og redskaber med hjem til afprøvning derhjemme mellem hver samtale.
  • Klienten er den der kender sine problemer bedst – jeg er den der kan hjælpe til at udforske disse nærmere og dybere, samt vise vejen til at arbejde målrettet med dem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.