Lavt selvværd

Selvværd betegner den værdi man tilskriver sig selv. Når man har lavt selvværd, vurderer man, at man selv er meget lidt værd. Dette kan bl.a. give sig til udtryk ved, at man ofte:

  • Er meget selvkritisk
  • Fokuserer på egne svagheder, fejl og mangler
  • Føler sig uberettiget til at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept
  • Føler sig skyldig
  • Får dårlig samvittighed
  • Overser egne styrkesider og ikke værdsætter de resultater, man opnår.

Lavt selvværd grundlægges ofte i barndommen. Den værdi ens forældre tilskrev en i barndommen vil de fleste føre videre i voksenlivet. Når man bliver voksen, vil man selv tilskrive sig den kritik, man før fik af forældrene. Andre centrale oplevelser kan også have haft stor betydning, hvis man fx er blevet mobbet i skole. Nogle mennesker med lavt selvværd befinder sig også i nogle mellemmenneskelige forhold, der yderligere fastholder og bekræfter deres oplevelse af ikke at være noget værd. I min praksis møder jeg ind imellem mennesker, som af deres partner bliver bekræftet i, at de ikke er noget værd. Lignende problemer opstår, når man som voksen er fastlåst i et forhold til sine forældre, hvor de fortsat opfatter en som barn.

Netop fordi mennesker med lavt selvværd oplever de er lidt værd, har de svært ved at kræve deres ret eller handle på måder som de forestiller sig kan udløse en konflikt. I sådanne situationer sker det ofte at stemmen bliver lav, talemåden undskyldende, blikket undvigende og personen prøver at slippe ud af situationen.

Lavt selvværd er altid pinefuldt for klienten og hæmmer klientens livskvalitet og selvudfoldelse betydeligt. Yderligere er risikoen for at udvikle psykiske lidelser som depression og angst væsentligt større.

Behandling af lavt selvværd

Lavt selvværd kan bearbejdes fra flere vinkler. De fleste har hørt om assertionstræning. Det er en teknik, som fokuserer på at blive bedre til at stå fast ved sine rettigheder på en konstruktiv måde og derved opnå det man ønsker. Assertionstræningen bygger på, at alle mennesker har en række rettigheder, som de kan og bør gøre krav på for at kunne udfolde sig. Man arbejder både med hvordan man taler, tonefald, øjenkontakt og utvetydig kommunikation. Den assertive kommunikationsform trænes gennem rollespil og afprøves mellem sessionerne i den virkelige verden, med specifikt definerede mål for øje. Mange mennesker oplever at deres selvværd stiger, når de bliver bedre til at stå fast ved deres ret.

En anden måde at arbejde med lavt selvværd på grunder i den kognitive terapi. Fokus er at arbejde med de negative forventninger, bekymringer og den uhensigtsmæssige adfærd, der fastholder personen i et mønster, som bekræfter det lave selvværd. På et dybere niveau hænger lavt selvværd sammen med nogle uhensigtsmæssige leveregler som fx: ”Hvis ikke jeg altid gør det rigtige, fortjener jeg ikke andres accept”. Uhensigtsmæssige leveregler er sjældent nogle, som man er sig selv bevidst, men ved at finde frem til dem i terapien kan man arbejde på at afprøve levereglernes gyldighed og sætte andre mere realistiske leveregler i stedet.